SAMARBETSPARTNER

FÖR BESÖKARE

Huruvida du är ny eller tidigare besökare på de franska mässorna, så erbjuder vi personlig och målinriktad besöksinformation om:

Mässor inom din bransch Utställare, produktutbud, events, nyheter m.m. Praktisk information som t ex. inträde, resa, hotell och öppettider

Franska Handelskammaren i Sverige

Franska Handelskammaren i Sverige är en svensk ideell förening som grundades 1918 med målsättningen att främja och utveckla handel och ekonomiskt samarbete mellan Frankrike och Sverige. Genom dialog med såväl franska som svenska offentliga organ samt olika samarbeten med företag och organisationer bidrar Franska Handelskammaren i hög grad till att öka handeln och samarbetet mellan franska och svenska företag samt främja de bilaterala relationerna mellan de två länderna.

Institution séculaire fondée en 1918, la Chambre de Commerce France Suède (CCFS) a pour mandat de favoriser le développement des relations économiques et commerciales entre la France et la Suède. Organisme indépendant à but non lucratif, elle entretient un dialogue permanent avec les services officiels suédois et français, et coopère aux objectifs communs de la promotion des relations bilatérales entre nos deux pays

GLOBUS RESEBYRÅ

Globus Resebyrå är resebyrån som är specialiserad på mässor och konferenser. Vi är en personlig och flexibel resebyrå med hög servicegrad, där den enskilda kunden alltid står i centrum. Med många års erfarenhet kan vi garantera dig en resa där allt fungerar, från biljetter och boende till olika kringarrangemang.

BUSINESS FRANCE

Business France är en organisation som har till uppgift att stödja franska företags internationella verksamheter och stärka Frankrikes attraktionskraft.
Business France skapades den 1 januari 2015 och är en sammanslagning av franska exportrådet (Ubifrance) och myndigheten för utländska investeringar i Frankrike (Invest in France Agency).
Organisationen arbetar med följande tre huvuduppdrag:
- Franska företags internationella utveckling och export
- Främjande av och stöd till internationella investeringar
- Frankrikes attraktionskraft och bilden av Frankrikes ekonomi, företag och regioner

Opérateur public national au service de l’internationalisation de l’économie française, Business France valorise et promeut l’attractivité de l’offre de la France, de ses entreprises et de ses territoires.
Levier opérationnel au service de la compétitivité de la croissance et de l’emploi, l’opérateur public rend lisible, disponible et efficace la chaîne d’acteurs et de services dédiés au développement et au succès des entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur et leur pays.
Qu’il s’agisse d’exportation, d’investissement ou de partenariats internationaux, Business France accompagne les entreprises françaises et internationales du début jusqu’à l’aboutissement de leurs projets, dans une démarche clairement orientée efficacité et résultats.
Grâce à son réseau et à son équipe dynamique de 1500 professionnels sur le terrain, en France et dans 70 pays, Business France intervient du montage opérationnel des actions jusqu’à leur suivi à long terme.

mässor som är medlemmar i Promosalons